227 50 40 დამატებითი 109 - დირექტორი ნუგზარ მღვდელაძე
  227 50 40 დამატებითი 103 - დირექტორი მოადგილე იპოლიტე გაფრინდაშვილი
  227 50 40 დამატებითი 104 - ბუღალტერია
  227 50 40 დამატებითი 102 - ბილინგის სამსახური
  227 50 40 დამატებითი 108 - მოლარე
   
 
  TEL: 2 27 50 40
Email: varketilairi@gmail.com
 
   
  მისამართი: დვალის ქ. 3
   
   
   
   
 
 
  by TTSTT email: varketilairi@gmail.com fax: 2275030